Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

GERİ

İNFERNO CLUB KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ


İnferno Club (“İnferno Club”) olarak, sizlere sunduğumuz hizmetler kapsamında kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca azami özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. 6698 sayılı Kanun kapsamında, şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz tarafınıza ait her türlü bilgi “Kişisel Veri” olarak kabul edilecektir. İnferno Club ile paylaştığınız kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye ana sayfamız üzerinde yer alan İnferno Club Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’ndan erişebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi halinde paylaşılması sırasında kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi ve gizliliğinizin korunması amacıyla mümkün olan teknolojik imkanlar dâhilinde ilgili teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Bu çerçevede, verilerinizi nasıl işlendiği, kimlerle ve hangi durumlarda paylaşabileceği hususunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

 a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerinizi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla İNFERNO CLUB olarak aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işleyebilmekteyiz.

 b) Kişisel Verileriniz

· İsim, soy isim, doğum tarihi gibi kimlik verileriniz,


Hukuki Sebepler:

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· Telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, adresiniz gibi iletişim verileriniz,


Hukuki Sebepler:

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde

· Hangi sinemalarda hangi filmi izlediğiniz bilgisinin işlenmesi dolayısıyla konum verileriniz ve satın aldığınız mal ve hizmetlere ilişkin verileriniz,


Hukuki Sebepler:

Açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.


· Satın aldığınız bilet ve hizmetlerimize ilişkin ödeme bilgileriniz ve müşteri işlem bilgileriniz

Hukuki Sebepler:

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.


· Talep ve şikâyetleriniz çerçevesinde bizzat ilettiğiniz diğer kişisel verileriniz,


Hukuki Sebepler:

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik işlem ve kullanım bilgileriniz ile pazarlama bilgileriniz,


Hukuki Sebepler:

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· İnternet sitelerimizi kullanmanız halinde, çerezler vasıtasıyla edindiğimiz davranış ve dijital iz bilgileriniz,


Hukuki Sebepler:

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· Müşteri temsilcileri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme( işitsel) kayıtlarınız


Hukuki Sebepler:

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· Salonlarımızı ziyaret etmeniz halinde kamera kayıt görüntüleriniz (görsel ve işitsel kayıtlarınız) ile fiziksel mekân güvenlik bilgisi


Hukuki Sebepler:

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· İş hukuku kapsamında şirketimizde çalışan, çalışan adayı, stajyer konumunda bulunmanız halinde gerekli olan verileriniz ile özlük bilgileriniz, mesleki deneyim bilgileriniz, özel nitelikli verileriniz (Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar, Sağlık Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri, Biyometrik Veri), çalışan adayı bilgileriniz, çalışan bilgileriniz, imza, meslek/görev/unvan bilgileriniz, çalışan işlem güvenliği bilgileriniz.


Hukuki Sebepler:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

· Şirketimizin faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi, varlığını sürdürebilmesi, teknik ve hukuki yükümlülükleri başta olmak üzere tüm sorumluluklarını yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan her türlü teknik bilgi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem bilgisi, risk yönetimi bilgisi, finansal bilgleriniz,


Hukuki Sebepler:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, açık rızanızın varlığı halinde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde, sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması halinde(alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması hallerinde.

Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz aşağıdaki tabloda belirtildiği amaçlarla işlenmektedir. Işleme amaçlarımızın karşısında her amacımız ile bağlantılı olan hukuki sebeplerimiz de bulunmaktadır. Ancak ayrıntılı olarak tüm işleme amaçlarımıza https://verbis.kvkk.gov.tr/Query/List?q=1UV%2F9aO2N0ZHlLJS%2Bmd26w%3D%3D#! adresinden ulaşabilirsiniz.İşleme Amaçları

Hukuki Sebepleri

· Şirketimize ait İnferno Club sadakat kartının avantajlarından faydalanabilmeniz için üyeliğinizin gerçekleştirilmesi ve üyelik aktivasyonu,

-Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
- Açık rızanızın varlığı,
-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· Elektronik posta ve online reklam gibi yollarla film iletişimi ve filmler hakkında bilgilendirme,

-Açık rızanızın varlığı,
-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),

· Size özel kampanyalar ve hizmet/ürünlerimize ilişkin tanıtım faaliyetlerinin sunulması ve bu kapsamda işlediğimiz verilerinizin istatistik ve planlama faaliyetleri çerçevesinde analizi,


-Açık rızanızın varlığı,
-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),

· Müşteri memnuniyeti ve şikâyetlerinin yönetilebilmesi; çağrı merkezi, sosyal medya, internet sitemiz vb. kanallardan iletilen taleplerin yerine getirilebilmesi; müşteri memnuniyeti anketlerinin yapılabilmesi,

-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),
-Açık rızanızın varlığı,
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması,
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· Sinemalarda satış, yönetimsel araçların sorunsuz çalışmasını teminen sinema uygulama hata kontrolleri ile yaşanan sorunların giderilmesi,


-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· Ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi ile teknoloji ve altyapı hizmetlerinin alınması gibi dış kaynaklardan hizmet alımı yapılması,


Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· İlgili mevzuat uyarınca; işleyiş çerçevesinde zorunlu bilgi ve belgelerin düzenlenmesi ile kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen bilgilerin saklanması ve paylaşılması, bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,

· Sistem ve uygulamalarımızın güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· Ürün ve hizmetlerimizin sunumu ve geliştirilmesi çerçevesinde iş ortaklarımızla işin yapılması için esaslı nitelikte olan bilgi ve belgelerin paylaşılması amaçları ve benzeri başkaca amaçlar,


-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· Şirketimizin sponsorluk faaliyetleri ile reklam süreçlerinin sağlıklı takip edilebilmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, 

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

· Müşteri memnuniyetini temin edebilmek adına ziyaretçi kayıtlarının oluşturulabilmesi ve takibinin yapılabilmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin, organizasyon ve etkinlik yönetiminin sağlanabilmesi ve müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

 · Ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin ve firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,

 

-Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

 · Şirketimizin üçüncü parti iş ortakları ve/veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetilmesi, kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, 

 

-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.
-Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması,

 · Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi, 

 -Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

 İş faaliyetlerinin raporlanması süreçlerinin yürütülmesi,

 -Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, 

 · İşyerinde güvenlik uygulamaları nedeniyle şube ve merkez binalarımızda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

 -Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması,

 · Yetenek/kariyer gelişimi faaliyetlerinin yerine getirilmesi ile çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi

 

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
-Açık rızanızın varlığı,
-Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması, 

 · Şirketimizin faaliyetlerinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesi ile idari, hukuki yükümlüklerimizin ve sizinle imzaladığımız sözleşmelerimizin gereğinin yerine getirilmesi, 

 

-Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
-Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
-Açık rızanızın varlığı,
-Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
-Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.Ayrıca mevzuat gereği mevzuatın ya da adli/idari makamların taleplerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileriniz, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklanabilecektir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikincil mevzuat hükümleri, vergi mevzuatından doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kişisel verileriniz işlenebilecek, İnferno Club’a ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda Kanun’ un izin verdiği ölçüüde ve sınırlar kapsamında muhafaza altında tutulabilecektir.

c) Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla;
· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz altyapı ve yazılım desteği sunan hizmet sağlayıcılar ile iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz,
· Hizmetinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde bulunduğumuz her türlü iş ortaklarımız ile tedarikçilerimiz,
· Düzenleyici ve denetleyici kurumlar gibi resmi kurum ve kuruluşlar,
· Gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları
· Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,
· Şirketimizin Güney Kore merkezli CJ Grup Şirketlerinin bir iştiraki olması dolayısıyla şirketimiz operasyonları çerçevesinde gerektiği takdirde Güney Kore’de bulunan CJ Grup sunucuları başta olmak üzere, hissedarlarımız ile hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ve ölçülülük ilkesi de gözetilerek veri aktarımına ilişkin hükümler de barından gizlilik sözleşmeleri ile veri güvenliği temin edilmek suretiyle paylaşılabilecektir.

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Şirketimiz İnferno Club ve tüm markalarının ürün ve hizmetlerinden faydalanabilmeniz adına kişisel verilerinizi, dijital ve fiziksel platformlar üzerinden; çağrı merkezimiz, internet sitelerimiz, kiosklarımız gibi satış kanallarımız ve sosyal medya, çerezler ve benzeri teknolojileri gibi vasıtalar ile toplanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun'un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir. Bunlar:
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
(Yürürlükte bulunan kanunların öngördüğü ve kanunların emrettiği doğrultuda kişisel verilerinize yasal olarak ihtiyaç duyulması halidir.)

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, (Şirketimizden ürün/hizmet satın aldığınızda sizinle kurulan sözleşme gereği veya şirketimizden almış olduğunuz ürün veya hizmetleri tam, gereği gibi ve zamanında, talebiniz doğrultusunda yerine getirebilmemiz için kişisel verilerinize zorunlu olarak ihtiyaç duyduğumuz hallerdir.)

Açık rızanızın varlığı,
(Şirketimizden aldığınız ürün/hizmetler için sizden talep edilen kişisel verileri rızanız doğrultusunda bize temin etmeniz halidir.)

Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması,
(Şirketimizin, faaliyet alanları gereği ve bununla sınırlı olmaksızın yürürlükteki sair tüm mevzuata uygun olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuata uygun davranmak amacıyla kişisel verilerinize ihtiyaç duyulması halidir.) 

Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde),
(Kişisel verilerinizin sizin tarafınızdan aleni hale getirilmiş olması, kamuoyuna açıklanmış olması ve kişisel verilerinizin herkes tarafından bilinebilecek duruma gelmesi halleridir.)

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması,
(Yürürlükte bulunan kanunlar gereği bir hakkın tesis edilmesi, kullanılması veya korunması gibi durumlar için yasa gereği kişisel verilerinizi işlememizin zorunlu olduğu hallerdir.)


Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
(Fiilen kişisel verileriniz ile ilgili rıza beyanında bulunulamaması veya hukuken verilen açık rızanın geçerli olmaması hallerinde sizin veya bir başkasının hayati ve bedeni bütünlüğünün söz konusu olması halleridir.)

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması halleridir.

(Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar gelmemesi koşuluyla, şirketimizin hukuki ve meşru menfaatleri için yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin zaruri olması halleridir. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkelere uyularak sizlerle aramızdaki menfaat dengesini gözetmekteyiz.)

Kişisel verileriniz, İnferno Club’ ın; gerek ürün ve hizmetlerini sunulması, gerek kanun kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklerini uygun bir şekilde ifa etmek üzere, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un belirtmiş olduğu ilkelere tam uyumluluk ile işlenmektedir.

e) Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun kapsamında;

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde ayrıca Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme,
· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınız kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Korumu Kurulu, mevcut durumda herhangi bir yöntem belirlemediğinden, başvurunuzu, Kanun gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliği tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi https://www.cinemaximum.com.tr/Files/KVK/KVK_Basvuru_Formu.pdf adresindeki formu doldurarak formun imzalı bir nüshasını “Merkez Mah. Deniz Cd. No 1 Kemer/Antalya “ adresimize kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@infernoclub.net adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet doğurması halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Şirketimizin KVK Kanunu’nda olabilecek değişikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakki saklıdır.

 

Nerede-
yiz?

Merkez Mah. Deniz Cd. No 1
Kemer/Antalya

Bizi Takip
Edin

Sosyal Medya hesaplarımızı takip ederek etkinlikler hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bizi Nasıl
Buldunuz?

Müşteri Memnuniyeti Bizim İçin Önemlidir. Anketimize Katılarak Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

Bizimle Çalışmak İster misiniz?

MEKTUP İSTE

Bize iletişim mailini yaz yaklaşan etkinlikler ve özel kampanyalardan haberdar ol.
HARİTAYI GÖSTER
×
×

BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİN?

Sürekli büyüyen ve gelişen kurumumuzda ekip arkadaşlarımızdan aldığımız güçle insan kaynaklarına olan yatırımımız
en önemli ilkelerimizdendir. Bizimle Çalışmak İstiyorsanız Lütfen İş Başvuru Formumuzu Doldurunuz!

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

Bu Formda verilen bütün bilgilerin yanlışsız ve eksiksiz olarak tarafımdan doldurulduğunu, bu bilgiler içinde esasa etki yapan herhangi bir eksiklik veya yanlışlık olması ve bu durumun tespiti halinde bunun Hizmet Sözleşmemin feshedilmesi için bir sebep olanağını anlayarak kabul ettiğimi beyan ederim.
×

BİZİ NASIL BULDUNUZ?

Müşteri Memnuniyeti Bizim İçin Önemlidir.
Anketimize Katılarak Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.
Bize Kaç Yıldız Verirdiniz?
Ltfen bu firmay deerlendiriniz